Lytt til teksten
a a a

Glemmen videregående skole

 

Glemmen videregående skole ligger i Fredrikstad. Vi har 1300 elever og med visjonen  Glemmen - framtidas skole for alle ønsker vi å signalisere at vi har et opplæringstilbud som er tilpasset de fleste interesser, behov og forutsetninger. Utdanningene er i tillegg tilpasset fremtidens behov innenfor følgende utdanningsprogram:

* Design og håndverk
* Elektrofag 
* Helse- og oppvekstfag 
* Medier og kommunikasjon 
* Påbygging til generell studiekompetanse 
* Studiespesialisering med formgivn.fag 
* Teknikk og industriell produksjon 
* Restaurant- og matfag 

 

Med vårt verdigrunnlag som bygger på respekt, trivsel, glede, trygghet og lagånd, vil vi tilby deg som elev de beste muligheter for faglig og menneskelig utvikling i disse viktige årene av ditt liv.

Gjennom en god forståelse av samtiden ønsker vi å gi elevene forutsetninger for en best mulig fremtid.

Vi gjør vårt ytterste for å inkludere alle våre elever i et meningsfylt læringsfellesskap. 

 

Dine erfaringer og ønsker knyttet til hvordan DU lærer best er svært viktig for oss, da vi konstant ønsker å forbedre oss.

Elevmedvirkning og tilpasning er derfor ikke bare et honnørord, men en realitet på vår skole.

Gjennom samarbeid med næringsliv, institusjoner og ressurspersoner i nærmiljøet, forsøker vi å gjøre din tid på Glemmen så relevant som mulig.