Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Voksenopplæring

Kontaktperson for voksenopplæringsavdelingen ved Glemmen videregående skole er Nina Ansteensen Kottum, telefon: 69 95 56 00, mailadresse: ninkot@ostfoldfk.no

Vår skole tilbyr voksenopplæring og/eller realkompetansevurdering.

Hvorfor voksenopplæring?

Det er flere grunner til at noen ønsker å få utdanning i voksen alder:
1) Ingen utdanning fra før
2) Ikke fullført eller avbrutt tidligere utdanning
3) Omskolering
4) Etterutdanning

Realkompetansevurdering:

Har du mange års yrkeserfaring, kan vi kartlegge din kompetanse og godkjenne dine kunnskaper i forhold til gjeldende læreplan i faget. Dette sidestilles med utdanning, og gir deg mulighet til raskere å kunne melde deg opp til fagbrevet.

Voksenrett:

De som har voksenrett, har rett til å få sin realkompetanse vurdert, og rett til å få en tilpasset videregående opplæring. Fylkeskommunen oppretter kurs for voksne når det er nok søkere til en bestemt utdanning i en region.

Voksenrett betyr: Rett til gratis videregående opplæring for voksne omfatter voksne som er 25 år eller eldre og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Voksenretten trer i kraft det året man fyller 25 år.

Kurstilbud generelt:

Vi kan tilby kurs innen samtlige programfag på videregående skoles nivå. Alle kurs er gratis når en søker som privatperson.  Vi er avhengig av et visst antall søkere før kurs kan bli igangsatt. Det hender at et aktuelt kurstilbud vil bli gjennomført ved en av de andre videregående skolene i Østfold.

Opplæringstilbud på Glemmen vgs skoleåret 2014-2015:

·         Helsearbeiderfag Vg1, Vg2 og Vg3

·         Fredrikstad kommune, Helsearbeiderfag Vg1, Vg2, V3

·         Sarpsborg kommune, Helsearbeiderfag Vg1, Vg2, Vg3

·         Restaurant- og matfag Vg1, V2, Vg3

·         Elektrofag Vg1, Vg2 og Vg3

·         Kjøretøy Vg1, Vg2 og Vg3

 

Vår oppgave er å hjelpe deg til å nå ditt mål. Du kan ta kontakt på telefon, mail eller ved personlig oppmøte. 

Søknadsskjema hentes på adressen under:    

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

 

 

 

 

 

Sist endret 02.02.2015