Løft- og elevutviklingsmøter

mandag 15. januar 2018, 08.00 - 16.00

Informasjon

Fridag for elever.

 

 

Sjekk- og saksliste for karaktermøtet:

 • Føring av fravær i Oppad
 • Bortfall av karakter (IV – se forskriftens §§ 3-3, 3-7)
 • Varselbrev sendt § 3-7 Stort fråvær (over 10%) eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 • Nedsatt orden/atferd (se merknader i Oppad og forskriftens § 3-5 til og med 3-7)
 • Varselbrev skal være sendt
 • Skal holdes atskilt fra vurdering av elevens kompetanse i fag
 • Helhetsvurdering, til vanlig skal det ikke legges vekt på enkelt hendelser
 • Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger
 • Karakterer
 • Faglærer fører inn karakterene før møtet eller innen fristen 15. januar.
 • Orden- og atferdskarakter føres inn av kontaktlærer etter møtet

 

 • Resultatoppfølging
  • Fravær og karakterer for klassen og enkeltelever.
  • Eventuelle tiltak for å øke fullført og bestått.

 

Referat fra møtet føres i klasselærerrådsprotokoll og underskrives av møtedeltakerne.

NB! Kopi av protokoll vedlegges saksdokumenter ved klage på karakter, jf forskriftens § 5-13

 

Sted

Glemmen vg. skole
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender