Rødt nivå fra tirsdag 24. november

Fredag 20. november ble det bestemt at det innføres rødt nivå ved de videregående skolene i Fredrikstad fra og med tirsdag 24. november til og med 4. desember.

Mandag 23. november blir det studiedag og/eller alternativt opplegg for forberedelse til rødt smitteversnivå.

Overgangen til rødt nivå innebærer følgende justeringer knyttet til smittevernveiledningen:

 1. Det skal være minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
  • På Glemmen:
   • Overgangen innebærer en halvering av antall elever på skolen til enhver tid. Det blir ulike organiseringer fra utdanningsprogram til utdanningsprogram. Nærmere info kommer til den enkelte elev.
   • Vi forsøker å holde klasser/grupper samlet enten inne på skolen eller med hjemmeskole i stedet for å splitte klasser/grupper. Dette med bakgrunn i evalueringer som er gjort våren 2020.
     
 2. Skolen skal ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.
  • På Glemmen:
   • ...oppfordrer vi alle elever til å ta med matpakke.
   • ...spiser elever lunsj på klasserom med unntak a følgende:
    • Elever på TIF og Elektro- og datateknologi som har samme lærer før og etter lunsj, tar lunsj på alternativt tidspunkt (fra 11.00-11.30)
    • Elever på TIF og Elektro- og datateknologi kan spise i elevsenteret der det er ytterligere forsterket voksentetthet. 
      
 3. Skolen skal vurdere spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner, for å begrense antall elever som samles på ett sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.
  • På Glemmen:
   • ... har vi mange filialer og ulike innganger i tillegg til halvering av elevantall på skolen, noe som vurderes som tilstrekkelig slik at vi ikke har behov for styrte spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
   • ... har vi opplåste klasserom der det er mulig.
     

All praksis for elever innenfor helse- og oppvekstfagene utgår til og med 4. desember. For voksenopplæringskandidater vil det komme egen informasjon.

Følgende lokale risikovurdering vil bli hengt opp i alle klasserom og verksteder. Denne vil brukes sammen med elevene knyttet til all opplæring på skolen.

Klikk for stort bilde

Til toppen