Info og status om koronasituasjonen

Smitte:

Pr. 24. februar er ingen elever bekreftet smittet av koronavirus. 

Status opplæring fra uke 9:

Med bakgrunn i situasjonen med mutert virus, er det nå svært viktig at vi klarer å holde en meters avstand i alle situasjoner utenfor «læringsrom» (klasserom, verksteder, gymsal etc). For å sikre avstand i fellesarealer innfører vi følgende lokale tiltak:

  • Alle elevgrupper som kan være i klasserom og verksteder i pauser, skal være der eller utendørs.
  • Elevsenteret forbeholdes elever og ansatte på TIF og Elektro som ikke kan være i klasserom/verksteder.
  • Maks 4 elever pr. bord i elevsenteret.
  • Elever som setter seg ned i elevsententeret eller på biblioteket MÅ fylle ut skjema med navn og kontaktinfo.
  • Alle elever oppfordres til å ha med matpakke. Kantinen vil være åpen for utsalg, men med begrenset kapasitet. 
  • Unødvendig opphold i gangarealer skal unngås.
  • Elever som har samme lærer før og etter lunsj, tar lunsjpause fra 11.00-11.35.

Generell informasjon om karantene:

Korona

Klikk for stort bilde  

Til toppen