Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med?

Elevtjenesten på Glemmen videregående skole består av seks rådgivere, to helsesøstre, tre synlige voksne og en sosialfaglig rådgiver.

Vi som jobber her skal bidra til å gjøre skolehverdagen din meningsfull og god. Du kan snakke med oss om utdanning og karriere, og stille oss helserelaterte og sosialpedagogiske spørsmål. Elevtjenesten har taushetsplikt.

Elevtjenesten på Glemmen er et sterkt lag som gjør sitt ytterste for å støtte deg for å nå dine mål. Vi jobber helhetlig rundt våre elever.

Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med?

 

Klikk for stort bilde