Rådgiverne på Glemmen

Elever i norsk skole har rett til nødvendig rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Nå kan du også laste ned en app for å komme i kontakt med noen fra elevtjenesten. Her kan du lese mer om denne appen.

På Glemmen er vi 6 rådgivere som bidrar til å gjøre din skolegang mer helhetlig. Vi kan hjelpe deg både med veiledning innen hvilke studier og studiesteder som er aktuelle for deg, og hvilket yrkesretning du kan utdanne deg i. I tillegg blir du møtt med respekt dersom du ønsker å snakke med oss om dine sosiale, personlige og/eller emosjonelle utfordringer. 

Elevtjenesten er opptatt av at du har det bra på skolen og at du blir kjent med alle dine muligheter for å nå dine mål karrieremessig. Vi i elevtjenesten kan hjelpe deg både med veiledning innen hvilke studier og studiesteder som er aktuelle for deg, og hvilket yrke du kan utdanne deg til. 

Du finner oss i Elevsenteret 2 etg. 

PS: trykk på det utdanningsprogrammet du går på (øverst på siden) for å se kontaktinformasjon til rådgiver.

 

Utdanning- og yrkesveiledning

Vi tar gjerne en karriereveiledningssamtale med deg for å bevisstgjøre deg i forhold til kompetanse og muligheter. Fokuset i samtalen vil ligge på hvilke interesser og kompetanse du har eller kan utvikle, for å nå dine mål for videre studier eller i arbeidslivet.

Sosialpedagogisk veiledning

Du kan få hjelp til å finne deg til rette i opplæringen ved at vi ser på dine faglige utfordringer eller ulike personlige og sosiale områder som du opplever som strevsomme.

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.