Velkommen til helsesøster

Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen.

Målet til tjenesten er å bidra til økt trivsel og mestring for ungdom, samt legge til rette for god fysisk, sosial og psykisk helse hos elevene. Videre skal skolehelsetjenesten bidra til å forhindre frafall i videregående skole. Helsesøstrene er en del av skolens Elevtjeneste. Skolehelsetjenesten holder til i F-blokka, i 2. etasje over Elevtjenesten.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og vi ønsker at ungdommen selv, foreldre, lærere eller andre tar kontakt så tidlig som mulig ved bekymring. Skolehelsetjenesten består av to helsesøstre som tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestring- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi samarbeider med foreldre, elevtjenesten, lærere, PPT, fastlege, kommunale hjelpetjenester og spesialisthelsetjenesten. Hvis det er ønskelig, er vi behjelpelig med videre henvisninger til andre hjelpeinstanser.

Hos helsetjenesten kan du få hjelp med:

  • trivsel på skolen, hjemme og/eller med venner
  • seksualitet og prevensjon
  • spørsmål om kropp og kosthold
  • bekymringer/psykiske vansker
  • rusproblematikk

Hva kan du spørre om?

Skoletjenesten er både for gutter og jenter, og vi kan gi deg råd og veiledning om alt som har med helse å gjøre. Du behøver ikke å bestille time, vi har drop-in system på venterommet. Du får ikke fravær hvis du kan fremvise lapp om at du har vært hos helsesøster. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt, også ovenfor foreldre og lærere. Hvis det fremkommer opplysninger om at elever står i fare for å skade seg selv eller andre, har helsesøster opplysningsplikt.

Ungdomstiden er spennende med mange nye utfordringer. Men det er også en tid med mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål. Hos skolehelsetjenesten kan du spørre om det meste, blant annet helse, livsstil, trivsel, prevensjon, samliv/seksualitet, kjønnssykdommer, mat/vekt/spiseproblemer, rusmidler, familieproblemer, psykiske vansker og annet. Hos helsesøster kan du ta
graviditetstest, klamydiatest, få resept på prevensjon eller gratis kondomer. Vi har også hygieneartikler og enkelt førstehjelpsutstyr tilgjengelig på venterommet. Skader og sykdommer må til fastlege. Vi deler ikke ut medisiner, heller ikke reseptfrie medikamenter som f.eks. Paracet.

Helsesøster orienterer om skolehelsetjenesten til alle VG1 klasser ved skolestart om høsten.

 

Helsestasjon for Ungdom

Helsesøstrene er også tilgjengelige på Helsestasjon for Ungdom i Fredrikstad hver mandag og onsdag kl. 14.30 – 17.30. Nettside: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Helse/Helsestasjon/Helsestasjon-for-ungdom/

 

Åpningstider: 


Mandag:        10.00 – 14.00 Sunniva og Nina

Tirsdag:         10.00 – 14.00 Sunniva og Nina

Onsdag:        10.00 – 14.00 Nina

Torsdag:        10.00 – 14.00 Sunniva og Nina (like uker)

Fredag:          10.00 – 12.00 Sunniva

 

Velkommen innom!

 

Informasjon om Meningokokkvaksinering:

Kontakt

Sunniva Judith Owen Hallan
E-post
Mobil 959 43 379
Nina Karoline Westby
Helsesøster
E-post
Telefon 910 01 266