Bufdir støtter vennskapsprosjekt på Glemmen Vgs

Klikk for stort bildeVennskap uten grenser - fra innvandrer til innbygger er tildelt kr. 800 000 fra Bufdirs støtteordning «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» for perioden 2019-2020. Målgruppe for Venskap uten grenser er flyktningungdommer i alderen 13 til 20 år bosatt i Nedre-Glommaregionen. -Prosjektet legger vekt på aktivisering, egenorganisering og styrking av ungdommers tro på egne evner (empowerment), sier prosjektmedarbeider Azad Al-Hesso. 

Aktiviteter vil finne sted på Glemmen nærmiljøarena og målet er å øke både deltakelsen, men også delaktighet fra ungdommer i målgruppa. Blant tiltakene skal deltakerne i VUG utvikle og bygge opp en flerspråklig seksjon og møteplass på biblioteket ved Glemmen videregående skole. Det skal tilrettelegges for integrering på nærmiljøarenaen Glemmen Akropark ved å tilby kurs og aktiviteter i nærmiljøarenaens kreative verksted (makerspace) - Råskap.  

-Et grunnleggende prinsipp i prosjektet er at deltakerne får ansvar og bruker sine ferdigheter i gjennomføring av tiltak. Vi bygger mestringstro gjennom verdighet og respekt for den enkeltes personlighet og identitet. Slik begynner reisen fra innvandrer til innbygger, sier Azad. Prosjektadministrasjonen har kontor på Glemmens skolebibliotek. Interesserte kan ta kontakt med Azad på e-post, azada@ostfoldfk.no