Digital opplæring fortsetter etter påske

 Klikk for stort bilde     

Opplæringen fortsetter på digitale arenaer også den første uken etter påske.

Kjære elever og foresatte

Viken fylkeskommune og Glemmen videregående skole ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir. Derfor er det allerede nå klart at tiltakene med digital undervisning videreføres også den første tiden etter påskeferien (se egen Viken-sak)

Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir de nasjonale tiltakene etter påske. Viken fylkeskommune følger utviklingen og myndighetenes råd fortløpende og nærmere info om konsekvensene for opplæringen ved Glemmen videregående skole vil komme i etterkant av det. 

Under følger praktisk informasjon som vi ber dere om å lese nøye.

Info er oppdatert fredag 3. april kl. 18.00 (ny eller redigert info legges inn med fet skrift). Etter ett døgn omgjøres ny/redigert info til vanlig skrift.

INFO TIL ELEVER:

 • Det blir digital opplæring også ut uke 16 (uken etter påske).
 • All undervisning, oppgaver, innleveringer og vurdering foregår på digitale arenaer. Ingen elever skal være på skolen eller i praksis.
 • Opplæringen varierer mellom lærerstyrt eller dialogbasert undervisning etter timeplanen (for eksempel gjennom Teams-møter) og oppgaver som skal løses til gitte frister.
 • Det må være mulig for lærerne å få tak i deg og samhandle digitalt med deg på alle de tidspunktene du til vanlig har undervisning. Mange lærere vil gjennomføre videoundervisning og vurderingssituasjoner over for eksempel Teams – med alle elever, noen elever eller enkeltvis én til én.
 • Det er forventet at du følger nøye med på de informasjonskanalene som læreren formidler informasjon og oppgaver på. Som et minimum er det forventet at man følger jevnlig med på e-post og Teams underveis i skoletiden.
 • Det føres ikke fravær nå i perioden med alternativ organisering. Vi på Glemmen er opptatt av å sikre at vi opprettholder så aktiv og normal undervisning som mulig, og vil derfor følge opp nærvær og progresjon i læring tett. Dette for at lærere, rådgivere, ledere og ikke minst kontaktlærere skal kunne fortsette å følge deg opp på en best mulig måte. Fraværsgrensen er allerede avviklet for denne våren, slik at vi alle konsentrerer oss om å sikre vurderingsgrunnlag i alle fag. Det krever aktiv deltagelse i opplæringen å få på plass et bredt vurderingsgrunnlag i fagene.
 • Hvis du er syk og ikke kan delta i opplæringen, må du gi melding til kontaktlærer og faglærere. 
 • Rådgiverne vil være tilgjengelige på Elevtjenesteapp, telefon og e-post. Se kontaktinfo på skolens hjemmesider.
 • Skolens administrasjon holder åpent mellom kl. 08.00 - 15.30. Dersom du har behov for å hente noe på skolen, møter du opp her.
 • Det er ikke gitt annen beskjed fra Utdanningsdirektoratet enn at standpunktkarakterer skal gis. Det er derfor viktig at du prioriterer skolearbeidet like høyt som om opplæringen skulle foregå ordinært.
 • Alle skriftlige eksamener er avlyst for elever denne våren. Det betyr at man får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst slik at dette ikke vil ha konsekvenser for inntak til høyere utdanning. 
 • Når det gjelder muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener vurderer regjeringen fortsatt om det vil være mulig å gjennomføre disse. Nærmere info kommer.

 • Når det gjelder eksamen for privatister, jobber Kunnskapsdepartementet med å se på mulige løsninger. Nærmere info kommer.

 • Heldagsprøvene som var planlagt i uke 16 og 17 (rett over påske) er avlyst.
 • Hvis du ikke følger opplærings- og vurderingssituasjoner står du i fare for å ikke få standpunktkarakter pga. manglende vurderingsgrunnlag. 
 • Hvis du har behov for PC-hjelp kan du kontakte vår IT-avdeling:
  • Kontakt oss først pr. telefon (08.00-15.30) eller på e-post:
  • Ved behov for fysisk hjelp med PC-utstyr, inngås avtale. Vi er tilgjengelige for å støtte deg, men du kan ikke bare møte opp med PC på skolen uten å ha gjort avtale i forkant. Dette av smittevernhensyn.>
 • Skolen skal legge tilrette også for elever uten digital tilgang hjemme. Elever skal da kunne hente skriftlig opplæringsmateriell. Skolen kan også dekke 4G til elevens mobil. Dersom du ikke har digital tilgang hjemme ber vi om at du kontakter din kontaktlærer med kopi til rektor (paaram@ostfoldfk.no).

 

INFO TIL FORESATTE:

 • Vi oppfordrer foresatte til å motivere elevene til skolearbeid. 
  • Vi har dessverre ikke løsninger som gir foresatte direkte tilgang til våre kommunikasjons- og læringsplattformer, men vi oppfordrer dere til å bruke tid sammen med deres ungdommer for å se planer og undervisningsopplegg, spørre om frister etc. (redigert 16. mars)
  • Ta kontakt med kontaktlærer ved behov.

  For ytterligere behov for avklaringer ber jeg om at dere kontakter elevens kontaktlærer (eventuelt undertegnede dersom det gjelder skolens system for organisering).

 

INFORMASJON PÅ ARABISK TIL FORESATTE OG ELEVER:

 

Med vennlig hilsen

Pål André Ramberg
Rektor - Glemmen videregående skole
E-post: paaram@ostfoldfk.no
Telefon: 94 28 94 74