Glemmen fikk stor julegave fra Sparebankstiftelsen DNB1

Som et ledd i satsingen på folkehelse, livsmestring og egenorganisert idrett søkte Glemmen tidlig i høst om støtte til etablering av et utendørs parkouranlegg. Tirsdag fikk skolen overrakt gaven på kr. 899.000,- til dette anlegget.

Representanter fra skolen og folkehelseseksjonen mottar det synlige beviset på gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. - Klikk for stort bildeRepresentanter fra skolen og folkehelseseksjonen mottar det synlige beviset på gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB la vekt på søknadens kvalitet og de positive ringvirkninger gaven vil skape. Parkouranlegget er en viktig del i fylkeskommunens prosjekt «Videregående skole som aktiv nærmiljøarena», et prosjekt som ledes av folkehelseavdeling. Glemmen er valgt som prosjektskole og håper på å kunne åpne anlegget til skolestart 2018.