Årets oppstartoppgave i formgivingsfagene for Vg2 og Vg3  ble til en utstilling på Søndre Ravelin utenfor Gamlebyen i Fredrikstad.

 

 

uskoler5

November er hospiteringstid for elever som går det siste året i ungdomsskolen.