Østfold fylkeskommune skal snart starte arbeidet med å bygge en ny skole i Fredrikstad – Nye Frederik II videregående skole. Skolen vil bestå av de utdanningsprogrammene som er på dagens Frederik II vgs i tillegg til Restaurant- og matfag og Helse- og oppvekstfag fra Glemmen vgs.

Nå ønsker vi innspill fra dere elever til hvordan utearealet på den nye skolen skal se ut.

Hvordan skal skolegården være? Skal det være en park? Hvilke aktiviteter ønsker du deg ute? Skal det være store eller små møteplasser? Hvordan bør sittegrupper utformes? Asfalt eller gress? Er det viktig med trær og blomster? Mulighetene er mange. Vi trenger dine forslag.

Lørdag 29 september kl. 13 åpner Østfold fylkeskommune Glemmen Akropark. 

Utdanningsportalen "utdanning.ostfoldfk.no legges ned etter skoleåret 2017/18. Fra 1. juli 2018 vil det ikke lenger være mulig å logge seg på denne nettsiden, men innholdet vil du finne i andre kanaler. Adressen «utdanning.ostfoldfk.no» vil fremover peke til ostfoldfk.no/opplaring

Glemmen videregående skole og skoleeier Østfold fylkeskommune bruker digital post. Det betyr at brevene sendes til din digitale postkasse i Digipost og e-Boks eller til Altinn (der du finner selvangivelsen din).

Snart kan alle viktige brev fra det offentlige sendes til din digitale postkasse. Er du klar til å motta?

 

 

Vi på Glemmen er opptatt av et godt og hyggelig skolemiljø, derfor har vi nå gjort en stor investering i flere trivselstiltak for dere elever.

Ungdom som driver med parkour, breaking, tricking, akrobatikk, dans og lignende kan virkelig glede seg til det nye tilbudet som nå etableres på Glemmen.

Leter du etter en lærer eller lurer på hvilken timeplan du har neste uke?

Gode prestasjoner på volleyballbanen i Hvalerhallen onsdag 29.11.17 

Onsdag 6. desember åpnet Glemmen skolen for besøkende på dagtid for distriktets 10-klassinger og fra kl. 16 var det julemarked i skolegården.

Årets oppstartoppgave i formgivingsfagene for Vg2 og Vg3  ble til en utstilling på Søndre Ravelin utenfor Gamlebyen i Fredrikstad.