Eksamen våren 2020

Blyanter og bøker - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.