Er du vår nye kollega?

Glemmen videregående skole har stilling ledig som fagleder innen Teknikk og industriell produksjon.

Vi søker en fagleder med oppdatert erfaring fra dagens industri og de industrielle utviklingsområder. Med forankring i god fagkvalitet skal du bidra til at avdelingen er mest mulig i takt med den industrielle utvikling innenfor de rammer skoleorganisasjonen setter.

Du er tydelig og tar ansvar for å nå målene vi setter. Du bidrar aktivt til å videreutvikle skolens pedagogiske arbeid. Du er engasjert, har godt humør, gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og fremtidsrettet.

Som fagleder inngår du i en utvidet ledergruppe. Du må fortrinnsvis ha undervisningskompetanse innen et eller flere av våre fagområder, inkludert PPU. Inngående og oppdatert praktisk kompetanse innen HMS- og kvalitetsstyring samt god kjennskap til bruk av digitale hjelpemidler vil bli foretrukket. Personlig egnethet og preferanser for ledelse vil bli tillagt vesentlig vekt i utvelgelsen.

Utdanningsleder og fagleder ved avdelingen har delegert pedagogisk, økonomisk, og personalansvar. Avdelingen har i dag 22 ansatte.

Stillingen er delt i 50 % ledelse og 50 % undervisning.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer og flotte elever, spennende arbeidsoppgaver ved en skole i stadig utvikling. Du vil delta i lederutvikling/lederopplæring, få tilgang til et rikt faglig og pedagogisk nettverk.
     
  • Lønn fastsettes etter avtale og etter lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk. Gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

23.03.2018

Her finner du søkandsskjema