Glemmen Akropark tildelt Kulturnattstipendet 2019

Klikk for stort bilde

 

 

Kinga Szostak på gangbrua under kulturnatt.

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

Espen Gresvik Schei og Azad Al-Hesso mottok kulturnattstipendet på vegne av Glemmen Akropark.

Glemmen Akropark og Foreningen-RÅ er tildelt Fredrikstad Kommunes Kulturnattstipend for 2019. Tildelingen er gitt på bakgrunn av den innsats som ble gjort under høstens kulturnatt. Glemmen Akropark og Foreningen-RÅ samarbeidet med Scenekunst Østfold om å skape en visuell kunstnerisk ramme rundt prosjektet «Den Umulige Reisen». Fisketorget og gangbrua ble fylt opp med akrobatikk, parkour, flammer og falaffelservering. Stipendet er på kr. 50.000, - og skal benyttes til deltakelse på neste års kulturnatt. I år ble det utdelt tre likelydende stipend og de to andre stipendmottakerne var Dansekunst Østfold og Østfold Scene.

Espen Gresvik Schei, som er ansvarlig for akroparken, sier at de nå vil starte arbeidet med kulturnatt neste år og søke samarbeid med kollegaer i Østfold kulturutvikling. Det blir spennende å se hvilket sceneprodukt som vil komme ut av arbeidsprosessen, sier Schei. Intensjonen er at ungdommene selv skal være svært aktiv i prosessen, men de vil få god veiledning av erfarne scenekunstnere.

Glemmen Akropark er et egenorganisert fritidstilbud innen trening, kultur og kreativ produksjon. Tilbudet er finansiert av folkehelseavdelingen i Østfold fylkeskommune og eksterne stiftelser og samarbeidspartnere. Glemmen videregående skole er eier av akroparken og samarbeider med Foreningen-RÅ som er den organiserte brukergruppen.

Besøk Glemmen Akropark på https://www.facebook.com/Glemmenakropark/ for mer informasjon.