Glemmen Akropark

Ungdom som driver med parkour, breaking, tricking, akrobatikk, dans og lignende kan virkelig glede seg til det nye tilbudet som nå etableres på Glemmen.

Klikk for stort bilde

Som en del av fylkeskommunens satsing på fysisk aktivitet, livsmestring og frivillighet har skolen fått midler til å etablere det som blir hetende Glemmen Akropark.  Skolens gamle gymanlegg på drøyt 600 kvm blir omgjort til en skikkelig tumleplass med en stor parkourrigg, airfloor, støtdempende gulv, dansesal og luftakrobatikk. Den gamle gymsalen var ikke lenger egnet til ordinær kroppsøving og har stort sett stått tom de siste syv årene.

Dette er gamle lokaler som ikke lenger har den funksjonalitet som kreves av undervisningslokaler sier skolemiljøleder Espen Gresvik Schei, som er prosjektleder for akroparken. Vi kan for eksempel ikke tilby garderobe og dusjanlegg, men det er varmt, lyst, trygt og har toaletter. Utstyret vi setter inn er likevel topp moderne og gir fantastiske muligheter.

Utstyret er bestilt og vil stå ferdig montert i slutten av januar. Vi jobber nå med å få på plass finansiering av en omfattende kursserie gjennom våren før anlegget åpnes for fri bruk fra neste skoleår. Vi trenger minst et halvt år på å få gitt organisering og bruk av anlegget en god og trygg form, sier Schei.

Målgruppen for anlegget er ungdom i fredrikstaddistriktet mellom 13 og 25 år. Den nedre aldersgrensen er satt ut i fra hva skolen vurderer som håndterlig sikkerhetsmessig og for å målrette tilbudet til den aldersgruppa som oftest faller utenfor den organiserte idretten. Det blir et tilbud til elever/studenter på ungdomsskole, videregående skole og høyskole.