Hvordan synes DU uteområdene til ny skole skal være?

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østfold fylkeskommune skal snart starte arbeidet med å bygge en ny skole i Fredrikstad – Nye Frederik II videregående skole. Skolen vil bestå av de utdanningsprogrammene som er på dagens Frederik II vgs i tillegg til Restaurant- og matfag og Helse- og oppvekstfag fra Glemmen vgs.

Nå ønsker vi innspill fra dere elever til hvordan utearealet på den nye skolen skal se ut.

Hvordan skal skolegården være? Skal det være en park? Hvilke aktiviteter ønsker du deg ute? Skal det være store eller små møteplasser? Hvordan bør sittegrupper utformes? Asfalt eller gress? Er det viktig med trær og blomster? Mulighetene er mange. Vi trenger dine forslag.

Skolen skal ligge på Kråkerøy

Nye Frederik II vgs skal bygges på Værste-området på Kråkerøy. Like over Værste-brua, bak bygget som heter K60. Her skal også Arena Fredrikstad (Kultur- og Ishockey-arena) ligge sammen med skolen og tilhørende idrettshall.

Send oss ditt forslag senest 16.1.19

Du kan enten tegne ditt forslag til utforming av utearealene, eller beskrive det med tekst.

Tegningene og/eller tekstene kan beskrive både en mindre del av utearealene eller et større område.

Blant de innsendte forslagene vil vi kåre inn til 5 vinnere, som får en liten premie.  De utvalgte forslagene vil legges ved som vedlegg når det skal være en arkitektkonkurranse som starter på nyåret 2019.

Du kan sende inn ditt forslag på mail til: hanake@ostfoldfk.no senest 16. januar 2019.

Østfold fylkeskommune forbeholder seg retten til å kunne bruke forslagene uten noen form for økonomisk vederlag.

Under ser du et kart over området der skolen skal bygges. Bygningenes plassering vil bli avgjort i arkitektkonkurransen, de vises derfor ikke på dette kartet. Byggene vil oppta omtrent 2/3 av det røde området. I det grønne skraverte parkområdet skal det opparbeides utearealer avsatt til idrettsaktiviteter på ca. 5 daa (tilsvarende en full 11-er fotballbane). Forslaget ditt kan også ta med seg dette området. Hvis du har spørsmål kan du sende de på mail til hanake@ostfoldfk.no.

Klikk for stort bilde