SKULPTURPROSJEKT – 2017

Årets oppstartoppgave i formgivingsfagene for Vg2 og Vg3  ble til en utstilling på Søndre Ravelin utenfor Gamlebyen i Fredrikstad.

Klikk for stort bildeDeltagelse på  ”SKOP”-festivalen i 2016 ga mersmak og resulterte i at både elever og lærere på KDA/Formgivingsfag ønsket  å gjenta suksessen, og sette opp en ny utstilling på samme sted også dette skoleåret.

Da det ikke var festival i år, ble kommunen kontaktet med forespørsel om å få benytte området, og svaret derfra var positivt.

Romlig form – organisk eller geometrisk

Elevene ble delt i grupper, og jobbet med temaet ” Romlig form – organisk eller geometrisk”, i materialene tre og/eller metall.

Elevene kastet seg ut i idèprosessen og det tok ikke lang tid før alle avdelingens undervisningsrom pluss gang- og trappearealer ble tatt i bruk, mens en del av grovarbeidet og sagingen også foregikk i skolegården. Kreativiteten var også stor når elevene skaffet materialer til verkene sine, og her var nok både foresatte og venner som bidro, Elevene søkte også hjelp av andre elevgrupper og fikk god hjelp av TIP-avdelingen til metallarbeider som de vil integrere i installasjonene

Klikk for stort bilde

Utstillingen med 30 verk

Selve utstillingen ble montert  etter 3-4 ukers skolearbeid, og til slutt var det tett oppunder 30 verk, alle i forholdsvis stor størrelse, som fant sin plass på Ravelinens øvre deler.

Verkene, med mange forskjellige former og farger, stod utstilling i 3 uker, til glede for utallige forbipasserende.Og som etter fjorårets utstilling  er det også i år planer om å lage større, holdbare utgaver av en av skulpturene, og montere på skolens område ved siden av fjorårets skulptur!