Skolens ledelse

Tittel Navn Ansvarsområder
Rektor Pål André Ramberg Daglig ledelse
Assisterende rektor Cathrine Monsen Daglig ledelse og elevtjeneste
Økonomisjef Anita Rismoen Økonomi, flerfaglig Vg3 og voksenopplæring
Utdanningsleder Frode Aaleskjær Tekniske fag
Utdanningsleder Ann Hilde Nilsen Kunst, design og arkitektur
Utdanningsleder Grethe Wang-Erlandsen Medier og kommunikasjon, design og håndtverk
Utdanningsleder Christiane Skahjem Helse- og oppvekstfag
Utdanningsleder Ann Kristin Olsen Restaurant og matfag
Utdanningsleder Kirsti Weel Mahmutchehajic Påbygg til generell studiekomp.
Utdanningsleder Kari Bentdal Avd. Lillebekk
Personal- og skolemiljøleder Espen Gresvik Schei Personal- og skolemiljø
Utdanningsleder Jan Berthelsen Dokumentasjon av videregående opplæring
Leder for alternative opplæringsarenaer Gunnhild Rosnes Alternative opplæringarenaer - Hanco Café