Skolens ledelse

Tittel Navn Ansvarsområder
Rektor Pål André Ramberg Daglig ledelse
Assisterende rektor Cathrine Monsen Daglig ledelse
Økonomisjef Anita Rismoen Økonomi, flerfaglig Vg3 og voksenopplæring
Utdanningsleder Frode Aaleskjær Elektro og TIP
Utdanningsleder Ann Hilde Nilsen Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, Medieproduksjon og Design og håndtverk
Utdanningsleder Grethe Wang-Erlandsen Elevtjenesten
Utdanningsleder Christiane Skahjem Helse- og oppvekstfag og Påbygg
Utdanningsleder Ann Kristin Olsen Restaurant og matfag
Utdanningsleder Kari Bentdal Avd. Lillebekk
Skolemiljø og kommunikasjon Espen Gresvik Schei Skolemiljø og kommunikasjon
Utdanningsleder Jan Berthelsen Dokumentasjon av videregående opplæring
Leder for alternative opplæringsarenaer Gunnhild Rosnes Alternative opplæringarenaer - Hanco Café