Fremtidens skole for alle - vår pedagogiske modell

 

Klikk for stort bilde 

Vår pedagogiske modell fremmer skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse tilpasset hver enkelt av våre elever. Dette får vi ikke til i tradisjonelle klasserom med læreren som felles formidler og synkrone læringsoppdrag uavhengig av elevenes forutsetninger, læringsstil og personlige mål!

Motivasjonsfremmende, personliggjort, virkelighetsnær og sosial dybdelæring forutsetter en endret lærerrolle, en endret elevrolle, endret timeplanmodell, endret årshjul og endrede læringsrom for lærerne. Samtidig forutsetter det en helhetlig og godt planlagt organisasjonsutviklingsprosess. Glemmen videregående skole skal være framtidas skole for alle! Aldri før har vi fått så tydelige signaler fra forskning og styrende dokumenter på hva dette innebærer.

Vi gjør endringer i både organisering, læringsprosesser og teknologistøtte rundt opplæringen. I tillegg tenker vi alternativt når vi skal bygge nye læringsbygg for fremtiden. Profesjonelle læringsfellesskap er i vår verden betydelig mer enn samarbeid om planlegging og vurdering av elevenes læringsarbeid.

Klikk for stort bilde  

Mye av det vi tar for gitt i skolen i dag er skapt i en helt annen tid enn den vi lever i i dag

 

I vår pedagogiske modell finner du ikke ord som klasserom, timeplan eller prøver. Vi mener disse strukturene ikke er forenelig med sentrale føringer om personliggjort, tilpasset, elevaktiv og virkelighetsnær dybdelæring. Vi ønsker å gi elevene rikelig anledning til å fordype seg i praktiske og teoretiske utfordringer der kompetansemål fra ulike fag ses i sammenheng. Vi tror også leken er sterkt undervurdert i læring. Våre pedagoger vil bli utfordret også på dette når læringsoppdrag skal utformes. 

Hele vår pedagogiske modell kan du lese her: Brosjyre pedagogisk modell (PDF, 2 MB)

Klikk for stort bilde 

Til toppen