Glemmen videregående skole har inntil 200 % faste stillinger ledige ved programområdet helse- og oppvekstfag.