Glemmen videregående skole søker undervisningsstillinger innen programområdet helse og oppvekstfag. Stillingene vil være knyttet opp mot undervisning både på VG1, VG2 og voksenopplæringen.