Glemmen videregående skole søker utviklingsorienterte og faglig oppdaterte lærer innen utdanningsområdet Medier og kommunikasjon.