Velkommen som Glemmenelev

Ta bevisste valg, finn dine talenter og bruk dem!

Velger du Glemmen vgs som skole, vil du møte en skole som er opptatt av helheten, men også se deg som enkeltmenneske, med dine ulike egenskaper og behov. Vi vil hjelpe deg med å finne og utvikle dine talenter. Hos oss kan du kombinere faglig dyktighet med kreativitet, sosial kompetanse eller tekniske ferdigheter. Sammen finner vi dine talenter og utvikler kunnskap, slik at du kan nå dine mål.

I videreutviklingen av dine talenter samarbeider vi tett med blant annet det lokale næringslivet eller andre aktører, slik at opplæringen skal bli så relevant som mulig.

En verdiforankret skole

Verdigrunnlaget vårt bygger på trivsel, respekt, glede, trygghet og lagånd. Med den forankringen tilbyr vi deg som Glemmenelev de beste muligheter for faglig og personlig utvikling i dine viktige år på Glemmen vgs.

Verdiene våre skal også prege vår omgangsform og vårt pedagogiske arbeid på en tydelig måte, og være en naturlig del av vår skolehverdag. Verdienes grunnstein er at alle mennesker er likeverdige og skal behandles med respekt.

Vår pedagogiske plattform er et veikart til den gode læringsarenaen som gir rom for menneskers ulikhet, og som skaper respekt for individualitet. Vi utvikler kunnskap gjennom fordypning og refleksjon, tilpasset elevenes forutsetninger.

Vi ønsker deg velkommen som elev og Glemmenvenn til vårt gode lærings- og skolemiljø.