Husregler

Klikk for stort bilde

 • respekt
 • trivsel
 • glede 
 • trygghet 
 • lagånd

er verdier som Glemmen vgs har i fokus for at du som elev ved vår skole skal nå dine mål. Husreglene og ordensreglementet sier hvordan vi vil ha det for at vår visjon oppfylles.

Glemmen - framtidas skole for alle

Glemmen - et godt sted å lære! Både du og jeg har et felles ansvar for å skape et læringsmiljø med likeverdige muligheter for alle gjennom felles holdninger og forståelse for mangfold og forskjellighet. Ved Glemmen skal det være muligheter for alle til å tilegne seg faglig kompetanse og få sin opplæring i et godt og trygt læringsmiljø. Derfor er det viktig at du kjenner til husreglene og ordensreglene våre, og lever etter dem!

Ved at du viser engasjement, medvirkning og involvering vil du være en av grunnpilarene i vårt gode læringsmiljø. Lærerne er trolig også en av de viktigste ressursen for å utvikle læringsmiljøet og deres vektlegging av relasjoner, normer og verdier og ikke minst klasseledelse, er faktorer som har stor betydning i dette arbeidet.  Se muligheter og gjør noe med dem! – er stikkordet, samtidig som du har våre husregler i minne.

 • Ha fokus på fag og læring
 • Ha pc-vett
 • Ha orden og møte presis til timene,
 • Ha med utstyr og læremidler
 • Ha arbeidsvaner - gjør lekser
 • Ha karakterer - delta på prøver og lever innleveringer
 • Ha 100% tilstedeværelse

Velkommen til et lærerikt og spennende skoleår ved Glemmen videregående skole!