TEK-tilbud (yrkesfag med spesiell studiekompetanse)

På Glemmen har vi tre TEK-tilbud som gir spesiell studiekompetanse (realfagsfordypning) for å komme inn på høyere utdanninger som krever dette. Tilbudene er virkelighetsnære gjennom at realfagene og fellesfagene kobles sammen med de mer praktisk rettede programfagene på henholdsvis teknikk og industriell produksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag.

Dersom du søker ett av våre TEK-løp i Vigo (Helse- og oppvekstfag, Elektrofag eller Teknikk og industriell produksjon) må du gå inn på denne lenken for at vi skal kunne se at du ønsker TEK-tilbud og ikke ordinære tilbud.

Vi har tre ulike TEK-tilbud:

  • TIP-TEK
  • Elektro-TEK
  • Helse-TEK

Se vår brosjyre for å bli bedre kjent med hvert av de tre tilbudene og hvordan du søker deg til disse spennende utdanningstilbudene.

For å laste ned brosjyre, klikk her.