TEK-tilbud (yrkesfag med spesiell studiekompetanse)

På Glemmen har vi tre TEK-tilbud som gir spesiell studiekompetanse (realfagsfordypning) for å komme inn på høyere utdanninger som krever dette. Tilbudene er virkelighetsnære gjennom at realfagene og fellesfagene kobles sammen med de mer praktisk rettede programfagene på henholdsvis teknikk og industriell produksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag.

Våre TEK-tilbud søkes gjennom Vigo med følgende koder:

  • TIP-TEK: Teknikk og industriell produksjon, studiekompetanse, 3-årig

  • Elektro-TEK: Elektrofag, studiekompetanse, 3-årig

  • Helse-TEK: Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig

 

Gå inn på lenkene under for å lese mer om hvert av tilbudene:

Se også vår brosjyre for å bli bedre kjent med hvert av de tre tilbudene og hvordan du søker deg til disse spennende utdanningstilbudene:

For å laste ned brosjyre, klikk her.