TEK-tilbud (yrkesfag med spesiell studiekompetanse)

På Glemmen har vi tre TEK-tilbud som gir spesiell studiekompetanse (realfagsfordypning) for å komme inn på høyere utdanninger som krever dette. Tilbudene er virkelighetsnære gjennom at realfagene og fellesfagene kobles sammen med de mer praktisk rettede programfagene på henholdsvis teknikk og industriell produksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag.

Vi har tre ulike TEK-tilbud:

  • TIP-TEK
  • Elektro-TEK
  • Helse-TEK

Se vår brosjyre for å bli bedre kjent med hvert av de tre tilbudene og hvordan du søker deg til disse spennende utdanningstilbudene.