Eleveksamen

Før eksamensperioden starter forventer vi at du har:

 • Sørget for at din skole-pc og lader er i funksjonell stand
 • Gjort deg kjent med hvilke eksamener du kan komme opp i

Skriftlig eksamen

Eksamen foregår på pc og skal leveres digitalt. Unntak er eksamener som er todelt (matematikk og kjemi2). Delprøve 1 må skrives med penn og papir. Under del 2 av eksamen er elev-pc tillatt som hjelpemiddel. Besvarelser der du har brukt pc på delprøve 2 skal skrives ut og legges ved den håndskrevne delen. Det er ikke tillatt å bruke privat pc.

Muntlig eksamen

Eksamensperioden er i juni. Alle elever vil få mail om hvilke dager de må følge med på muntlig offentliggjøring.

Trekkordning Yrkesfaglig utdanningsprogram, vg1 og vg2

Alle elever på Vg2 skal opp til en tverrfaglig eksamen i programfag.

I tillegg skal omlag 20 prosent av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 prosent skal ses over en to-års periode. 

Studieforberedende utdanningsprogram og påbygg

 • Vg1
  • 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
 • Vg2
  • Alle elever trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
 • Vg3
  • Elever som går studiespesialiserende formgiving eller medier og kommunikasjon  skal trekkes i:
   • Skriftlig eksamen i norsk hovedmål (obligatorisk)
   • I tillegg eksamen i tre fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst en av eksamenene skal være innen programområdet for formgivings-/mediefag.
 • Påbygging til generell studiekompetanse:
  • En muntlig eller muntlig-praktisk eksamen
  • En skriftlig eksamen
  • Skriftlig eksamen i norsk hovedmål (obligatorisk)

Generelt for alle er eksamen i norsk sidemål trekkfag på lik linje med andre skriftlige fag.

Sensur - eksamensresultat

Fellessensur for sentralt gitt skriftlig eksamen er i juni (dato vil komme). Resultatene vil sendes på SMS til elever.

Eksamensresultatene på muntlig/muntlig-praktisk eksamen blir gitt i etterkant av eksamensavviklingen.

Klagerettigheter

Her finner du alt du trenger å vite om klagerettigheter.

Kontakt

Arne Ulfeng Hansen
E-post
Telefon 69 95 56 07
Mobil 970 68 337