Gjennomføring og vurdering av eksamen for elever

Alle eksamener for elever er avlyst våren 2020 pga. koronapandemien.

 

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. På Utdanningsdirektoratets sider og i rammedokumentene kan du finne ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler, gjennomføring og vurdering.