Mobbing - og avvik på et godt skolemiljø

 • Vi har NULLTOLERANSE for mobbing og krenkelser! 

 • På Glemmen er våre verdier; TRIVSEL, TRYGGHET, RESPEKT, LAGÅND og GLEDE. 

 • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.  

 • Opplever du ikke et godt skolemiljø eller at medelever ikke har et godt skolemiljø, må du og/eller dine foresatte så raskt som mulig gjøre følgende: 

  • Send en e-post til rektor Pål André Ramberg (paaram@ostfoldfk.no) og skolemiljøleder Espen Gresvik Schei (espsch2@ostfoldfk.no) 

   • I emnefeltet skriver du: AVVIK PÅ GODT SKOLEMILJØ - Ønsker samtale 

   • I beskrivelsesfeltet skriver du ditt kontakttelefonnummer 

  • Du kan da forvente en tilbakemelding innen 24 timer. For oss har slike henvendelser høyeste prioritet. 

Klikk for stort bilde

 

Eksempler på avvik på godt skolemiljø: 

 • Krenkelser: Enkeltepisoder som bærer preg av mobbing, trakassering og diskriminering. 

 • Mobbing: Fysiske eller negative handlinger som utføres gjentatte ganger 

 • Diskriminering: Usaklig forskjellsbehandling 

 • Trakassering: Handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.